Basis Denksystemen

logo-beelddenken-in-bedrijfIncompany Training Basis Denksystemen

                                                                                                                                  onze trainer is erkend Trainer Basis Denksystemen

Weet hoe je denkt

Hoe bevredigend is het om te werken in een team waar men zich begrepen voelt? Waar het werken ook echt samenwerken is? Waar men oog en begrip heeft voor elkaars manier van werken en dit ook weet te integreren?

Effectief en plezierig (samen)werken gaat niet vanzelf. Daar moet je wat voor doen!

0547Er zijn legio bedrijfstrainingen op het gebied van communicatie, samenwerken en zelfontplooiing. Zinvol?… Zeker! Leuk?… Altijd! Toch blijkt vaak dat het geleerde geen stand houdt in de dagelijkse praktijk en het team op den duur weer in oude patronen vervalt. Reden: de fundering ontbreekt!

De denksystemen zijn wetenschappelijk aangetoond en bewezen fundamenteel voor alles wat je denkt en doet. Nieuwe informatie heeft alleen dan structureel effect als deze gestoeld is op de (h)erkenning van jouw manier van denken en die van de ander. Kortom: zonder fundering is het huis gedoemd te verzakken, hoeveel dure bouwmaterialen je ook gebruikt.

Met jouw team aan de slag

De training Basis Denksystemen beslaat één dag en richt zich op de twee manieren van denken: visueel denken en taaldenken.

Doel

Het accent van deze dag ligt op het verstevigen en verbeteren van de eigen talenten, de onderlinge samenwerking en de daarmee samenhangende communicatie.
Door een bewezen succesvolle aanpak van theorie, inzichttoetsen en effectieve praktijkoefeningen krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen denksysteem en dat van de ander.

Inhoud

De deelnemers leren speciale visuele werktechnieken aan die aansluiten bij beide denksystemen. De methode is beproefd en effectief bij tekstbegrip, notuleren, plannen, brainstormen, communicatie en motivatie. De unieke non-verbale intervisiemethode geeft inzicht in problemen en oplossingen. Ervaring leert dat er binnen een team, maar ook individueel, meer rendement en effectiviteit ontstaat.

Fundering van succes

Deze training legt de basis voor echt samenwerken en samen leren. De training kan moeiteloos ingevoegd worden als eenmalige, losse training binnen een team. De inhoud en uitwerking van de training zijn zo specifiek en basaal, dat deze naadloos aansluiten bij eventuele andere (reeds lopende) trainingstrajecten binnen het bedrijf.

Voor wie?

Geschikt voor projectteams, managementteams, directieteams, afdelingsteams en ondernemingsraden van 3 tot 20 personen. Tevens is deze training individueel te volgen. Het accent ligt dan op persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Na afloop van de training hebben de deelnemers:

– inzicht gekregen in het eigen denksysteem en dat van de andere teamleden
– inzicht verworven in de verschillende uitwerkingen/eigenschappen van beide denksystemen
– leren werken met speciale, wetenschappelijk bewezen leer- en werktechnieken
– beter grip op de inhoudelijke kern van teksten (zoals notulen, artikelen, vergaderstukken etc.)
– leren werken met `concept mapping`(gestructureerde Mindmap)
– inzicht gekregen in de toepasbaarheid van deze technieken (speechen, notuleren, brainstormen etc.)
– geleerd effectief te communiceren op basis van hun denksysteem
– gewerkt met de non-verbale intervisiemethode

Duur:1 dag
Deelnemers:vanaf 3 tot max. 20 personen
Prijs:op aanvraag

Extra modules en maatwerk:

  • Conflicthantering op de werkvloer (dagdeel)
  • Omgaan met faalangst (1 dag)
  • Communicatie technieken (dagdeel)
  • Trainingsonderdeel over een ander onderwerp, naar wens van de opdrachtgever

De training kan desgewenst worden aangevuld met één of meerdere van bovenvermelde modules of op maat worden aangepast aan de behoeften van de opdrachtgever.

Voor offerte of aanmelding kunt u contact opnemen met contact@wegwijscc.nl