Coaching van docenten

Leerkrachten en docenten hebben een boeiend en veelzijdig beroep met een gevarieerd en complex takenpakket. Er wordt een groot beroep gedaan op de flexibiliteit, het inlevingsvermogen, kennis van en omgaan met toegenomen diversiteit van van de leerlingen, omgaan met agressie en omgaan met de steeds grotere werkdruk. Wegwijs biedt leerkrachten op het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs begeleiding op maat.

Individuele begeleiding kan gaan over uiteenlopende vraagstukken. Denk hierbij aan:

  • orde houden in de klas
  • omgaan met leerlingen met gedragsproblemen
  • perfectionisme
  • omgaan met toenemende werkdruk
  • omgaan met ouders
  • pesten
  • de positie binnen het team
  • burn-out, depressie of re-integratiebegeleiding

De begeleidingstrajecten starten met een intake en het formuleren van de hulpvraag. We kijken dan samen en, wanneer nodig in overleg met de onderwijsinstelling, hoe het begeleidingstraject er voor jou uit kan gaan zien. Begeleiding en observatie in de klas behoren tot de mogelijkheden. De gesprekken kunnen op locatie/school plaatsvinden, maar ook vanuit de praktijk van Wegwijs te Uithoorn. Voor leerkrachten in Amsterdam kan de Amsterdamse Lerarenbeurs worden aangevraagd om een coachingstraject te bekostigen.

Voor informatie of aanmelding kun je ons contactformulier invullen op de website. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op voor het maken van een afspraak.