Negatief denken. Wat zegt dat over jou?

21 juni 2016 0 Door Wegwijs CC

mogelijkhedenMaak jij je ook wel eens schuldig aan ‘denken voor een ander’? Gedachten als ‘Ik voel gewoon dat er wat speelt op het werk, ik weet zeker dat ze me willen ontslaan’ of gedachten met minder grote gevolgen ‘hij heeft expres die bril laten liggen zodat hij nog een keer langs kan komen’ of ‘dat zogenaamde grapje, dat was echt geen grapje, dat was gewoon een steek onder water!’ Herkenbaar? We doen het allemaal wel eens. Maar wat zegt dat eigenlijk over ons? Misschien wel dat wij zelf van die uitgekookte wezens zijn dat we allerlei complotten tegen anderen beramen? Dat we trucjes bedenken om onze zin te krijgen of zegt het juist iets over hoe we naar de wereld kijken? Argwanend, uitgaand van het slechte in de mens? Of… zijn we juist realistisch?

En misschien nog wel belangrijker, de vraag of dat negatieve denkpatroon ons eigenlijk iets brengt. In sommige gevallen lijkt het erop dat het ons weldegelijk in staat van paraatheid kan brengen. De eventuele negatieve gevolgen kunnen op voorhand worden ingeschat. Zoals bijvoorbeeld bij een naderend ontslag. Het kan helpend zijn om er op voorbereid te zijn. Zowel op een ontslaggesprek (hoe ga je reageren, wat kun je het beste wel of niet doen) als voor wat er daarna moet gaan gebeuren (oriënteren op een nieuwe baan bijvoorbeeld).

Maar stel nu eens dat jij denkt dat je ontslagen wordt, terwijl je werkgever helemaal geen plannen heeft om je te ontslaan. Zou zo’n negatieve gedachte je dan ook verder kunnen helpen? In dergelijke gevallen zien we dat mensen zich naar hun eigen gedachten gaan gedragen. Je houding past zich aan, je bent meer gesloten, zet je minder in, je wordt immers toch ontslagen en je gaat je echt niet voor 100% inzetten voor een werkgever die het slechtste met je voor heeft. Die houding kan ervoor zorgen dat je werkgever, ook al waren de plannen er niet, je op basis van je gedrag een slechte beoordeling geeft. Jij krijgt dan het gevoel van ‘zie je wel, ik wist het wel’. Maar wat was er nou eerst, jouw negatieve gedachte, of de daadwerkelijke plannen om jou te ontslaan c.q. een slechte beoordeling te geven?

Feit is dat we met negatief denken vaak het tegenovergestelde bereiken van wat we eigenlijk willen bereiken. Ons negatieve denkpatroon leidt, zoals gezegd, zelfs tot negatief gedrag, dat op haar beurt weer leidt tot negatieve gevolgen waar we eigenlijk niet op zitten te wachten. Natuurlijk is het niet gezegd dat je, in het voorbeeld van het ontslag, niet ontslagen wordt als je positief denkt en voorbij gaat aan alle signalen die de werkgever afgeeft. Maar het is wel prettiger omgaan met iemand die positief denkt dan met iemand die negatief denkt. Daar zijn we het toch unaniem over eens.

Je hebt vast mensen in je omgeving die meer klagen, negatiever zijn of achterdochtiger zijn dan de gemiddelde vriend, kennis of familielid dat je hebt. Dat kan af en toe best irritant zijn, niet? Als jij in een negatieve flow zit ben je net zo. Je merkt het vaak niet zo van jezelf omdat je overtuigd bent van je gelijk en misschien wel vindt dat jou onrecht is aangedaan. We vertellen dat dan graag aan zo veel mogelijk mensen. Even stoom afblazen. En met ‘even’ stoom afblazen is ook niets mis. Je gedrag zal zich niet voor de toekomst aanpassen op dat ‘even’ stoom afblazen. Maar wanneer de fluitketel blijft fluiten hebben we wel een probleem. Dan wordt het vervelend. Niet alleen voor je omgeving, maar ook voor jezelf. Er is weinig ruimte voor positieve gedachten omdat de negatieve gedachten de overhand krijgen en zo ontstaat een denkwijze waar we ons vertrouwd bij gaan voelen, maar die ons uiteindelijk niet gaat helpen.

Wat dat over ons zegt is vooral dat negatief denken ons waarschijnlijk ooit geholpen heeft om uit een lastige situatie te komen. Je hebt jezelf op die manier beschermd (als je negatief denkt is de teleurstelling minder groot als het dan ook negatief uitpakt bijvoorbeeld) en dat bleek goed te bevallen. Zo ontstaat een patroon. Ooit heeft het je geholpen, nu zit het je in de weg. Een negatief gedachte- en gedragspatroon veranderen is lastig, maar zeker niet onmogelijk. Er is inzicht, lef en doorzettingsvermogen voor nodig. Maar het kan wel!

Wil jij weten hoe? Vraag ons e-book ‘omgaan met lastige situaties’ op (via e-mail contact@wegwijscc.nl) en leer stapsgewijs hoe je negatieve gedachten kunt ombuigen naar positieve gedachten.