Opleiding Training Wegwijs Basis Denksysteem

Basis Denksystemen

Training Basis Denksystemen

BASIS DENKSYSTEMEN 
talige- en visuele denkers

De training Basis Denksystemen is geschikt voor onderwijsteams. Het doel van de training is het verstevigen en verbeteren van de eigen talenten, de onderlinge samenwerking en de daarmee samenhangende communicatie.

Je krijgt inzicht in jouw eigen denken, maar ook in dat van jouw collega's. En waarom lukt het beter om met bepaalde collega's samen te werken dan met anderen? En waarom is het juist zo goed om met 'die andere collega' samen te werken? 

Door een bewezen succesvolle aanpak van theorie, inzicht toetsen en effectieve praktijkoefeningen krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen denksysteem en dat van de ander.

Hoe bevredigend is het om te werken in een team waar men zich begrepen voelt? Waar het werken ook echt samenwerken is?

Waar men oog en begrip heeft voor elkaars manier van werken en dit ook weet te integreren? De denksystemen zijn wetenschappelijk aangetoond en bewezen fundamenteel voor alles wat je denkt en doet. Nieuwe informatie heeft alleen dan structureel effect als deze gestoeld is op de (h)erkenning van jouw manier van denken en die van de ander.

Kortom: zonder fundering is het huis gedoemd te verzakken, hoeveel dure bouwmaterialen je ook gebruikt. De deelnemers leren speciale visuele werktechnieken aan die aansluiten bij beide denksystemen. De methode is beproefd en effectief bij tekstbegrip, notuleren, plannen, brainstormen, communicatie en motivatie. De unieke non-verbale intervisiemethode geeft inzicht in problemen en oplossingen. Ervaring leert dat er binnen een team, maar ook 
individueel, meer rendement en effectiviteit ontstaat.

Duur: 6 klokuren

Doelgroep: onderwijsteams