Concentreren kan je leren!

24 juni 2017 0 Door Wegwijs CC

Passend Onderwijs
Leerlingen die zich goed kunnen concentreren behalen ook betere schoolprestaties, leerde ik onlangs op een training die ik mocht volgen. Dat klinkt logisch. We zien een toename van leerlingen met uiteenlopende problemen binnen het regulier onderwijs. Met de komst van het passend onderwijs is de zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij de scholen gelegd. Leerlingen zouden op deze manier zo goed mogelijk worden voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. In de praktijk zien we echter dat veel ven deze kinderen juist ondersneeuwen, o.a. omdat de leerkrachten overladen worden met neventaken en voor overvolle klassen staan. Waar halen zij de tijd nog vandaan om de aandacht te besteden aan deze kinderen?

Concentratiemoeilijkheden
Veel van deze leerlingen hebben, naast moeilijkheden thuis, gedrags- of leerproblemen, ook moeilijkheden in de concentratie. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Er is sprake van concentratiemoeilijkheden als de leerlingen zijn of haar aandacht niet goed, niet lang of niet intensief genoeg op een bepaalde prikkel kan richten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen concentratiebelemmeringen en concentratiestoornissen. Kort gezegd gaat het bij de concentratiebelemmering om factoren van buitenaf die ertoe bijdragen dat het kind een minder goede concentratie heeft. Er zijn een hoop factoren die hierin een rol spelen. Denk maar eens aan een scheiding in het gezin, maar ook kleinere zaken als een ruzie die vooraf gaat aan het maken van een taak of faalangst. Een leerkracht die saai of chaotisch is waardoor luisteren lastiger wordt of een hoge temperatuur in de klas. Allemaal factoren die een rol spelen bij de concentratie. De concentratiestoornissen zijn de gediagnosticeerde stoornissen waarbij een regulatiestoornis in de hersenen is geconstateerd. Hierbij kun je denken aan ADHD, ADD of vormen van autisme.

Concentreren kun je leren!
Op het eerste gezicht zou je misschien zeggen dat concentratiestoornissen moeilijker op te lossen zijn dan concentratiebelemmeringen. Bij de laatste categorie neem je de belemmering weg en klaar is Kees. De stoornis is niet op te lossen, dat zit in de hersenen. Gelukkig ligt dat wat genuanceerder. Voor beide 'groepen' geldt: oefening baart kunst. Veel oefenen is dus belangrijk. Er zijn talloze manieren om de concentratie te oefenen en te verbeteren. Elke vorm vraagt wel weer een andere benadering. Je kunt je voorstellen dat het werken aan een betere prikkelverwerking niet perse de oplossing zal zijn voor een leerling die zich minder goed kan concentreren als gevolg van een scheiding thuis en omgekeerd dat de overprikkelde leerling weinig baat zal hebben bij het leren omgaan met een scheiding.

Fases

Het verbeteren van de concentratie bij leerlingen gaat gefaseerd. We starten met bekijken waar het probleem vandaan komt (fase 1). Ik maak als professional gebruik van een signaleringslijst waarop vrij snel en duidelijk belemmerende factoren naar voren kunnen komen. School- en thuisobservaties behoren dan tot de mogelijkheden. Wanneer duidelijk is welke belemmerende factoren en/of stoornissen een rol spelen kan gericht worden gezocht naar oefeningen die met het kind gedaan kunnen worden (fase 2). De beste en meest effectieve oefeningen zijn oefeningen in spelvorm die goed aansluiten bij de belevingswereld van het kind. In de laatste fase is het belangrijk dat er zoveel mogelijk en op een zo gevarieerd mogelijke manier, wordt geoefend met de nieuw aan te leren kennis en kunde (fase 3). In fase 1 en 2 kun je je laten ondersteunen door een professional. Fase 3 kun je grotendeels, waar gewenst onder begeleiding, zelf doorlopen met je kind.

Planning schooljaar 2017/2018

Met ingang van schooljaar 2017/2018 staat er alweer een aantal workshops voor ouders en onderwijsprofessionals en trainingen voor leerlingen van 9 - 12 en voor leerlingen vanaf 12 jaar gepland.

Particulieren: Heb je interesse in dit onderwerp voor jezelf als particulier? De kosten voor deze begeleiding kunnen veelal betaald worden vanuit het PGB. Weet je niet of je hier recht op hebt? Vraag dat dan na bij het Sociaal Loket van de gemeente waar je woont. Een individueel fase 1 en 2 traject (incl. school- en thuisobservatie), waarin de leerling in de meeste gevallen zeer goed op weg geholpen is, kost ongeveer € 400,=. We bespreken altijd vooraf met de ouders welk traject geadviseerd wordt en wat de kosten zullen zijn. Zo kom je dus niet voor verrassingen te staan.
Scholen: Voor scholen verzorgen wij workshops en trainingen op maat. Neem hiervoor gerust contact met ons op via ons contactformulier of via mail.

 

Onze jaarplanning vind je via deze link