Belbin Team Toppers

Conflicthantering

CONFLICTHANTERING
(voor teams in het onderwijs en voor in de klas)

Tijdens de groepstraining “conflicthantering in het onderwijs” leer je om te gaan met conflicten aan de hand van conflictstijlen. Je bekijkt welke stijl bij jou past en op welke manier jij op jouw unieke wijze die het beste in kunt zetten. Je krijgt ruim de gelegenheid om te oefenen met het omgaan met conflicten of moeilijkheden die je tegen komt tijdens het werken met collega's of in de klas. Je leert hoe conflicten ontstaan, welke rol persoonlijkheid en emoties spelen op conflicten, je oefent met de verschillende strategieën en leert omgaan met conflicten middels de RET (Rationeel Emotieve Therapie) methode. Daarnaast leer je hoe je op een andere manier met conflicten in jouw klas om kunt gaan en leerlingen hierbij kunt begeleiden. 

Leer omgaan met weerstand of boosheid bij collega's, ouders en leerlingen. Inzicht in conflictstrategieën, eigen stijl en de invloed van persoonlijkheid op het conflict

Inhoud van de training

  • aard van conflicten en conflicten met dreigingsniveau
  • communicatie (assertief, agressief, passief en passief-agressief)
  • persoonlijke ruimte
  • conflictvormen en strategieën 
  • stappenplan aangaan conflicten
  • 6 conflictstrategieën
  • invloed van jouw persoonlijkheid op conflicten
  • Rationeel Emotieve Therapie

Duur van de training: 4 klokuren

Doelgroep: onderwijsteams PO, VO en beroepsonderwijs