LEREN LEREN

Wegwijs begeleidt leerlingen die op de basisschool (groep 5 – 8) zitten en leerlingen op het VO bij het leren leren. Wij kijken naar de manier waarop de leerling het beste leert, besteden aandacht aan de bevordering van de zelfstandigheid binnen het leren, planning, organisatie, motivatie, het stellen en behalen van doelen en vooral het (her-)vinden van plezier in leren.

Voor de begeleiding zijn verschillende mogelijkheden:

  • Individuele, kortdurende begeleiding Gericht op het aanleren van vaardigheden van de LEREN LEREN Methode en verbeteren van het werkgeheugen, concentratie en motivatie. Dit traject duurt tussen de 4 en 8 bijeenkomsten. Kosten v.a. € 290,= (incl. materiaal). De leerling maakt deels gebruik van eigen huiswerk en krijgt deels extra lesstof uit de LEREN LEREN Methode aangereikt.
  • Individuele langdurige begeleiding Gericht op het structureel aanbieden van ondersteuning bij het leren, waarbij aandacht is voor de verschillende aspecten van het ontwikkelen van de executieve functies zoals plannen en organiseren, motivatie, concentratie, taakinitiatie en waarbij ook de LEREN LEREN Methode wordt aangeleerd. Voor deze vorm van begeleiding kan PGB worden ingezet. De leerling maakt hierbij gebruik van het eigen huiswerk, aangevuld met lesstof uit de LEREN LEREN Methode. Daarnaast bieden wij gezinsbegeleiding en opvoedondersteuning. Kosten zijn afhankelijk van de betaalwijze (PGB/passend onderwijs/ouders)
  • Huiswerkbegeleiding obv LEREN LEREN in kleine groepen (maximaal 6 leerlingen). Tijdens onze lessen wordt aandacht besteed aan alle facetten die ook genoemd worden onder de individuele langdurige begeleiding. De leerling werkt in een kleine groep, onder professionele begeleiding, in de praktijk van Wegwijs. Klik HIER voor meer informatie over onze huiswerkklas.

 

De LEREN LEREN Methode is voor jeugd in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. 

LEREN LEREN is bedoeld voor leerlingen met dyslexie, AD(H)D, concentratieproblemen, hoogbegaafdheid en beelddenken, maar natuurlijk ook voor alle andere kinderen die makkelijker willen leren leren en er meer plezier aan willen beleven.

  • Je leert hoe je sneller en beter kunt leren
  • Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit
  • Unieke visuele, bewezen leertechnieken
  • Voor iedereen die wil leren leren

 

WAT HOUDT DEZE METHODE IN?

De LEREN LEREN Methode

– is een korte training van enkele uren voor alle studerende jeugd in het BO, VO, MBO, HBO
– sluit aan bij het visuele leersysteem van jeugd
– maakt bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het studeren
– geeft inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl
– leert geheugentechnieken aan voor optimaal leerresultaat
– verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode
– leert de technieken aan van de conceptmap (gestructureerde Mindmap)
– leert informatie via een snellere breinroute naar het langetermijngeheugen te brengen
– is bewezen effectief bij o.a. tekstbegrip, leren en de motivatie
– geeft handvatten in het opzetten van werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt, projecten
– de leeringang voor visueel ingestelde kinderen (dyslexie, AD(H)D, ASS, beelddenken en hoogbegaafdheid)
– geeft direct resultaat bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie
– pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen
– geeft inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en talenten (Team Toppers)

Gratis stockfoto 173Leren
In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- met rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?) huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.

Voor iedereen
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid en beelddenken enorm positief gebleken. Jeugd ervaart (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie. Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

Beeld en taaljongen-huiswerk-schrijven
Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

Tekstbegrip
Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden. De kleuren geven de hiërarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.

Zelfvertrouwen
School biedt lesstof op een vaste, talige manier aan. Als succeservaringen uitblijven, ontstaat onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress belemmeren het leren. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk uit te komen is. Met behulp van speciale oefeningen en elkaars ervaringen leren kinderen probleemsituaties het hoofd te bieden en ontstaat er (weer) ruimte voor het leren.

Conceptmap
Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap, waar je direct houvast aan hebt bij het leren, notuleren en het opzetten van werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het langetermijngeheugen. Alle lesstof overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een overzicht. Zowel bij leren als bij presentaties een handig hulpmiddel.

Team Toppers
Het unieke Team Toppers materiaal is gericht op ieders persoonlijke kwaliteiten en talenten in de groep. Ieder mens draagt bij aan het succes van een groep of team. Je bent meer dan je schoolresultaten: jouw karakter, persoonlijkheid en teamrol zijn minstens even belangrijk. Je doet ertoe!

meisjes-meiden-gelukkigWETENSCHAPPELIJK BEWIJS

Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit van visuele leertechnieken van de LEREN LEREN Methode

In een drietal wetenschappelijke onderzoeken* in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam die over een periode van twee jaar (2008-2010) zijn uitgevoerd, kwam naar voren dat de technieken en  uit de LEREN LEREN Methode zeer effectief zijn. Bij in totaal 148 kinderen op 5 verschillende scholen verspreid over het land (groep 7 en 8 en MAVO-2) is onderzocht of de doelstellingen van de LEREN LEREN Methode, namelijk het verbeteren van het leren én het begrijpen van teksten, bewezen kunnen worden.

Verbetering leren/onthouden
De resultaten lieten een verbetering zien van gemiddeld 46,9% bij het onderdeel `leren/onthouden` door gebruik van de visuele leertechniek `Kleurmethode` (color markup). Terwijl er bij de controlegroep die op de traditionele schoolmanieren werkte, een afname van 31,0% te zien was.

Verbetering tekstbegrip
Met de visuele techniek `Concept map` (mapping technique) verbeterde het tekstbegrip op mesoniveau (onderlinge verbanden in een tekst) met 50% verbetert ten opzichte van de controle groep. Juist deze verbetering op het doorgronden van de samenhang binnen een tekst, is een antwoord op de huidige (begrijpend) lezen problematiek binnen het basis- en voortgezet onderwijsscholen.

Verbetering motivatie
Een bijkomstig gunstig effect van de inzet van deze visuele leertechnieken was dat de motivatie bij de onderzochte leerlingen steeg. Doordat teksten overzichtelijker werden door de toepassing van de Kleurmethode, ontstond inzicht en werden ze hanteerbaar.

Voor iedereen in PO, VO, MBO/HBO
De technieken van de LEREN LEREN Methode zijn in een kort tijdsbestek van enkele uren aan te leren en toe te passen tijdens het gehele verder (school) leven. Een korte, effectieve investering in je toekomst!

*Murre en Bezem (2013). Testing a method based on concept maps to improve learning from informational texts in elementary and middle school, submitted.

OUDER / LEERKRACHT

De LEREN LEREN Methode is een studievaardigheidsmethode van enkele uren voor alle jeugd in het BO, VO, MBO en HBO

Het onderwijs biedt leerstof talig aan: gestructureerd, op volgorde, in kleine porties en met het accent op verschillen. Kinderen leren van nature echter visueel, oftewel in beelden: ze willen overzicht, werken liever vanuit gehelen (kaders) en letten meer op overeenkomsten. Niet de leerstof is het probleem, maar de manier van aanbieden en verwerken. Daarbij leren kinderen op school niet hoe ze moeten leren, welke geheugentalenten het sterkst ontwikkeld zijn. Ze blijven hangen in het talige overschrijven, uittreksels maken of paar keer doorlezen. Domweg omdat ze nooit andere manieren van leren kregen aangeboden. Nog steeds zijn er geen gerichte lessen over hoe je dingen het beste onthoudt, of aanpakt, om een goed cijfer te halen.

Leren kan veel leuker, sneller en effectiever! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat visueel leren niet alleen leuker is, maar ook betere resultaten geeft. Door de lesstof te visualiseren, te kaderen en in één overzicht te plaatsen, krijgen hersenen beter grip op de lesstof. Goed plannen is daarbij essentieel! De chaos in het hoofd en de agenda verdwijnt en het lange termijn geheugen wordt automatisch geactiveerd. Je `tekent` als het ware je huiswerk waardoor de lesstof als vanzelf beklijft.

Individueel inzetbaar De LEREN LEREN Methode is individueel en op alle niveaus inzetbaar. In de speciale groepstrainingen zitten dan ook leerlingen van alle leeftijden en niveaus bij elkaar. Je werkt immers vanuit je eigen talenten en met je eigen talenten. Tevens sluiten de technieken naadloos aan bij alle bestaande lesmethoden. Het is een kort en krachtig instrument om jeugd te motiveren en succeservaringen te geven bij het leren.

Resultaat: betere cijfers, succeservaringen en een stijgende motivatie.

INFORMATIE

Wegwijs biedt deze methode aan middels groepstrainingen en/of individuele begeleiding. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons via 06-82847062 of via e-mail contact@wegwijscc.nl.