Meervoudige intelligentie – waar ligt jouw kracht?

17 april 2017 2 Door Wegwijs CC
Meervoudige Intelligentie Theorie

In 1983 introduceerde de Amerikaan H. Gardner de Meervoudige Intelligentie Theorie. Binnen deze theorie wordt er vanuit gegaan dat elk mens over elke van de 8 door hem vastgestelde vormen van intelligentie zou beschikken. De ene vorm zou meer ontwikkeld zijn dan de andere. Er is veel kritiek op de theorie, ongetwijfeld terecht. Toch vind ik het onderwerp wel interessant. Want ook binnen het onderwijs zien we leerlingen die, ondanks vele talenten, niet kunnen laten zien wat ze in huis hebben.

Hoe komt dat nou? Laten we eerst eens kijken naar de intelligentie vormen die Gardner onderscheidde:

Visueel-ruimtelijke Intelligentie

Herken je jezelf of je zoon/dochter in één of meer van deze beschrijvingen? Ik zie een hoop terug in de leerlingen die ik mag begeleiden tijdens de LEREN LEREN trainingen, maar ook in mijn eigen kinderen en in mezelf. Op school wordt met name een beroep gedaan op de verbaal linguïstische intelligentie en op de logisch mathematische intelligentie. Blink je hier in uit, dan zullen je cijfers dat waarschijnlijk ook laten zien. Mensen met een sterker ontwikkeld visueel-ruimtelijke intelligentie bijvoorbeeld mogen dan wel prachtige creaties kunnen maken, fantasierijk zijn en een goed overzicht hebben over de problematiek waar ze voor staan, daar hebben ze helaas niet altijd wat aan op school. En dat is doodzonde. Natuurlijk, in het leven draait een hoop om taal, begrip van taal, goed kunnen luisteren, je aan een opdracht kunnen houden en orders uitvoeren. Maar het is dan ook niet gezegd dat mensen die deze skills minder goed ontwikkeld hebben dat niet kunnen leren. Daarbij komt dat goede teams juist gevormd worden door een diversiteit aan persoonlijkheden, kwaliteiten en kennis. Met andere woorden, we leiden leerlingen op als talige leerlingen, terwijl we later, in het bedrijfsleven, juist zo gebaat zijn bij de diversiteit!

Associëren

Ik zie fantastisch leuke kinderen die erbarmelijk slecht scoren op de cito. Deze kinderen hebben vaak één ding gemeen: ze kunnen associëren als de beste! Associëren is het kunnen leggen van verbanden, het verbinden van een woord aan een bepaalde gedachte of beeld. Zeg jij het woord "ZON" en zij zijn in gedachte al op vakantie. Of noem het woord "KLOK" en de koffietijd, het journaal, de boodschappenlijstjes en de afspraak bij de buren flitst aan je voorbij. Misschien voor sommige van mijn lezers wel herkenbaar.

Stel je voor: je bent een visueel ingesteld kind en je krijgt een vraag uit de cito toets voorgelegd. Onder deze vraag staan 4 antwoorden - A B C of D. Multiplechoice dus. Je leest de vraag. Allerlei gedachten komen in je op. Bij het eind van de vraag gekomen is het begin van de vraag allang verbasterd tot een herinnering, een beeld of een fantasie. Dan komen nog de antwoorden. Bij het lezen van de antwoorden is de essentie van de vraag dus al aangepast naar jouw eigen beeld. Er is vast een antwoord dat enigszins past bij dit beeld. Of nou ja, niet helemaal, maar het gedoe om die vraag weer te lezen... we kiezen liever een 'ongeveer-goed-antwoord'. Niet erg handig natuurlijk. En zo wordt een verkeerd antwoord aangekruist. Niemand vraagt zich af hoe het kind tot dit antwoord gekomen is. Het is gewoon FOUT.

Kwaliteiten

Juist deze kinderen kunnen leren hun talent, het associëren, in te zetten om de taal beter te leren begrijpen. Wanneer zij hetgeen ze lezen of horen gaan tekenen (taal omzetten in beeld) bijvoorbeeld, krijgen de woorden ineens een andere, duidelijkere betekenis en worden ze grijpbaar. Door de verschillende vormen van leren (talig en visueel) te combineren en door gebruik te maken van je kwaliteiten kun je ook op de andere intelligentiegebieden bijleren en beter worden. En dat verdient ieder kind! Want echt, ieder kind is mooi, uniek en talentvol.

Ik zie elke dag weer, dat ieder mens, zowel volwassenen als kinderen, zijn of haar eigen kwaliteiten heeft. Als we ons daar nu eens meer bewust van zouden zijn en er ook bewust van zijn dat alle mensen om ons heen dus ook anders zijn dan wij. Dat iedereen zijn of haar eigen talenten heeft. Dat iedereen vanuit dit talent de mogelijkheid heeft bij te leren op de vlakken waar hij of zij minder talent voor lijkt te hebben. En als we nou eens gebruik zouden maken van de talenten van onszelf en van mensen in onze omgeving. Zou de wereld er dan niet een stuk mooier uit zien? Wat de wereld zo bijzonder maakt en de samenwerking zo uniek is juist dat elk mens anders is. Laten we ons daar bewust van zijn en de ander gaan zien in zijn talent, in plaats van in zijn beperkingen.

Stel je toch eens voor dat we allemaal van brood bakken zouden houden en daarin zouden uitblinken. Wie zou er dan nog zorgen voor beleg?

Herken jij jezelf in één of meerdere van de door Gardner beschreven intelligenties of wil je iets anders kwijt over dit onderwerp? Laat een bericht achter onder deze post. Ik ben benieuwd waar jullie je in herkennen!

Hartelijke groet,

Jantien Roël