• 06-828 470 62
  • contact@wegwijscc.nl

Mijn Visie

Mijn visie

Het brein geeft voortdurend signalen door. De verschillende hersengebieden kunnen met elkaar communiceren, zodat we bewuste en onbewuste bewegingen en reacties kunnen combineren als één geheel, passend bij de situatie waar we in zitten.

Prikkels

We ervaren prikkels en reageren daarop. Interne prikkels, zoals honger, dorst of pijn of bijvoorbeeld naar het toilet moeten, zorgen ervoor dat we een reactie krijgen. We gaan eten/drinken of lopen naar het toilet. We doen wat aan de pijn of gaan in bed liggen omdat we ziek zijn. Ook externe prikkels zorgen voor een reactie. Externe prikkels zijn alle prikkels die via onze zintuigen tot ons komen. Leerlingen met ASS, ADHD, ADD of bijvoorbeeld hoogbegaafdheid hebben één ding gemeen: de verhouding tussen de interne en externe en/of de manier waarop we om gaan met deze prikkels is verstoord.

Concentratie

Externe prikkels, zoals geluidjes, of spullen in de omgeving, leiden bij deze leerlingen¹ al snel af. De externe prikkels worden onvoldoende gefilterd, waardoor alles als even belangrijk en de moeite waard om te zien/horen/voelen/ruiken of mee te maken wordt ervaren. Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld de concentratie daardoor minder goed is. Door de overmaat aan externe prikkels worden de interne prikkels wel eens over het hoofd gezien. Zo kan deze leerling vergeten te eten, te drinken of naar het toilet te gaan.

Impulsbeheersing

We zien dat deze leerlingen vaker moeite hebben met het beheersen van de impulsen (sneller boos worden, langer boos of verdrietig blijven), dat er cognitieve problemen zijn of dat er gedragsproblemen zijn. De verschillende hersengebieden functioneren vaak prima. De communicatie tussen de hersendelen verloopt echter moeizamer en dat zorgt ervoor dat de hiervoor genoemde problemen ontstaan. Daarnaast is het zo dat leerlingen met de genoemde diagnoses veelal in beelden denken. Hun hoofd staat niet stil. Telkens komen prikkels van buitenaf binnen, die worden gevangen in beeld, geïnterpreteerd en er wordt vrolijk op los geassocieerd. In praktijk betekent dit dat wanneer de leerkracht het heeft over een vlinder, de leerling direct verder gaat in het denkproces, de vlinder ziet in een weelderige wei, die wei vlakbij die camping was in Frankrijk, toen we nog met oma… etcetera etcetera. Het denken in beelden gaat 32 keer zo snel als het denken in woorden. Dat is een gave, maar soms ook een last.

Beeldschermen

Gebruik van beeldschermen stimuleert ons om informatie snel te scannen. Veel informatie op internet wordt visueel aangeboden. Een snelle en oppervlakkige interpretatie van een beeld of filmpje lijkt voldoende. Het scannen zorgt ervoor dat we taal niet meer tot ons nemen. In plaats van het lezen van een boek speelt de gemiddelde puber liever een computergame. Ook hier wordt het talig denken niet gestimuleerd².  In het onderwijs merken we dat deze leerlingen uitvallen. Het zijn de leerlingen waarvan ouders en leerkrachten aangeven dat ‘er niet uit komt wat erin zit’. Dat heeft te maken met het visuele denksysteem van deze leerlingen versus ons talig aangeboden onderwijs. Met talig onderwijs wordt bedoeld het luisterend en lezend leren.

Talig onderwijs

In ons talige onderwijssysteem komen deze leerlingen vaak onvoldoende tot hun recht. Ze zijn snel afgeleid waardoor ze veel belangrijke informatie missen. Begrijpend lezen blijkt lastig (door het visuele denksysteem) en door de vele redactiesommen bij rekenen/wiskunde vallen ook voor dat vak de resultaten vaak tegen. We zien meer dan eens dat leerlingen het gevoel krijgen ‘het toch niet te kunnen’. De moed zakt hen in de schoenen en faalangst ligt op de loer.

Wat kan Wegwijs voor jou betekenen?

Voor deze leerlingen én voor hun ouders en leerkrachten maakt Wegwijs zich hard. Wij begeleiden LEERLINGEN zowel individueel als in groepsverband op basis van de LEREN LEREN Methode. Dit doen wij middels onze speciale trainingen voor basisonderwijs (groep 5 t/m 8) en voor voortgezet onderwijs (leerlingen vanaf 12 jaar). Daarnaast kunnen leerlingen deelnemen aan de huiswerkklas waarvoor wij gediplomeerde docenten en een LEREN LEREN specialist inzetten.

Voor OUDERS worden regelmatig lezingen en workshops georganiseerd. Tevens biedt Wegwijs (ambulante) gezinsbegeleiding en kun je ons benaderen voor opvoedadvies, zowel eenmalig als voor een traject, mogelijk met video interactie ondersteuning.

LEERKRACHTEN, KINDERCOACHES EN ANDERE PROFESSIONALS die met leerlingen werken nodigen wij van harte uit om onze 3-daagse opleiding tot Jeugd Breincoach te volgen. Tijdens deze opleiding leer je wat de verschillende diagnoses inhouden voor de leerling en hoe je vanuit jouw professie de leerling kunt helpen de hersengezondheid te versterken en de leerling te laten groeien en bloeien in zijn of haar kracht. Passend- en gedifferentieerd onderwijs, hersenontwikkeling, faalangstreductie en het visueel en talig denksysteem zijn onderwerpen die aan bod komen. Daarnaast bieden wij de workshop LEREN LEREN Methode aan voor professionals. Deze methode legt het verband tussen het talig en visueel denken. De methode sluit naadloos aan bij de bestaande methodes en is daardoor direct in de klas toe te passen. Kijk op onze planning om te zien wanneer de volgende workshop plaatsvindt.

Wil je meer informatie over ons aanbod neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar contact@wegwijscc.nl. Wij zijn er graag voor alle leerlingen, ouders en professionals die vragen hebben over het visueel- en talig denksysteem.

Wij zien jullie graag in onze praktijk aan de Johan de Wittlaan 83 in Uithoorn, op onze locatie in Arnhem, op jouw school of bij jullie thuis.

Hartelijke groet,

Jantien Roël

 

  1. waar leerling genoemd wordt worden uiteraard ook volwassenen met bovengenoemde diagnoses bedoeld
  2. Overigens heeft gamen zeker niet alleen negatieve kanten. Zo blijkt uit onderzoek wel weer dat gamers sneller en efficiënter lastige beslissingen kunnen nemen. Wij beperken ons in dit stuk tot het gemak en ongemak van visueel denken binnen ons talige onderwijs.