“Up and Run”

Up and Run in anderhalve minuut. Klik hier voor de promo

Of bekijk de folder van Up and Run

up-en-run-trainingen-logoRe-integratie en Verzuimpreventie Training “Up and Run”

Up and Run is een product van Wegwijs Counselling & Coaching. Het biedt een totaalpakket aan mogelijkheden om uw werknemer weer fit en vitaal aan de startstreep te laten verschijnen.

De training is bedoeld voor werknemers die kampen met psychische problematiek, problemen in de thuissfeer die van invloed zijn op het welbevinden, maar ook problemen op de werkvloer. De training wordt als verzuimpreventie- en als re-integratietraining aangeboden.

Wij bieden een combinatie van:

  • Coaching (op basis van Cognitieve Gedragstherapie)hersenen - blauw
  • Beweegtraining (wandelen, hardlopen, yoga of pilates, onder leiding van ervaren en geschoolde coaches)
  • Voedingsadvies, weegmomenten (onder leiding van een gewichtsconsulente)

Beweging zorgt voor meer prikkels in de hersenen. Doordat de hersenen meer prikkels krijgen ontstaat meer grijze stof die er weer voor zorgt dat signalen beter worden doorgegeven. De concentratie en het cognitieve vermogen verbeteren. Daarnaast zorgt beweging ook voor de afgifte van o.a. serotonine en dopamine, waardoor we ons prettiger voelen. Dit alles levert een belangrijke ondersteuning op voor het kunnen vasthouden en laten beklijven van hetgeen onze cliënten leren tijdens de Cognitieve Gedragstherapie. We zien dat de beweging een grote invloed heeft op motivatie en concentratie en dat zorgt ervoor dat de cliënt echt in staat blijkt te zijn het roer om te gooien en ook voor de toekomst een stevig fundament kan leggen om om te leren gaan met de moeilijkheden die hij/zij tegen komt in het leven.

hardlopen - silhouetWegwijs biedt derhalve, vanuit de training “Up and Run” een combinatie aan van Cognitieve Gedragstherapie en beweging. Daarnaast wordt, voor cliënten die dat nodig en wenselijk achten, ook de mogelijkheid van bezoek aan de gewichtsconsulente
geboden. Met deze geboden hulp kunnen onze cliënten onder vakkundige begeleiding een verandering inzetten die hun leven zal veranderen.

De training wordt volledig op maat gemaakt. In de basis
wordt uitgegaan van 10 weken Psychosociale Hulpverlening
en Beweeg-training. Waar nodig en gewenst zal de gewichtsconsulente worden ingezet.

Kosten zijn afhankelijk van het pakket dat afgenomen wordt en worden veelal betaald door de werkgever of uitkerende instantie.

Wilt u meer informatie of een offerte op maat? Stuur ons een e-mail via contact@wegwijscc.nl of bel met Wegwijs Counselling & Coaching, telefoonnummer 06-82847062.

Samenwerkende partners:

Regio Amsterdam

Regio Leeuwarden

Meer informatie vindt u op de website van Up and Run: www.up-and-run.nl

Lees ook: http://www.dehersenen.com/hersenen/bewegen-voor-je-brein