• 06-828 470 62
  • contact@wegwijscc.nl

Onderwijs

Coaching van docenten: Leerkrachten en docenten hebben een boeiend en veelzijdig beroep met een gevarieerd en complex takenpakket. Er wordt een groot beroep gedaan op de flexibiliteit, het inlevingsvermogen, kennis van en omgaan met toegenomen diversiteit van van de leerlingen, omgaan met agressie en omgaan met de steeds grotere werkdruk. Wegwijs biedt leerkrachten op het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs begeleiding op maat. lees hier verder >>

 

 

 

Trainingen voor docenten: Wegwijs verzorgt verschillende trainingen in het onderwijs. Onze focus ligt op de ontwikkeling van kennis en kunde op het gebied van coachend lesgeven, leren leren, verbetering van teamprestaties (Belbin Team Training), communicatie, conflicthantering en het visueel- en talig denksysteem (Basis Denksystemen). lees hier verder >>

 

 

 

 

LEREN LEREN Methode: Voor ouders en onderwijsprofessionals worden regelmatig workshops, lezingen en studiedagen georganiseerd. De studiedag LEREN LEREN Methode DIDACTIEK leert docenten en ouders een aantal visuele leertechnieken aan waarmee je direct aan de slag kan! De korte workshop LEREN LEREN Methode is een effectieve kennismaking met het visuele leersysteem (beelddenken) en u leert twee technieken aan (Kleurmethode en Conceptmap). Zowel de studiedag als de workshop kunt u op uw eigen school/locatie aanvragen. lees hier verder >>

 

 

Begeleiding van jeugd: Tijdens de opleiding Schoolcounselling heb ik mij onder andere gespecialiseerd in counselling voor kinderen en hun begeleiders, schoolleiding en leerkrachten. Kinderen die de schoolgaande leeftijd hebben en/of hun begeleiders kunnen met verschillende sociale en/of emotionele problemen te maken krijgen. De begeleiding kan plaatsvinden vanuit school of vanuit PGB. lees hier verder >>