Leerlijn Executieve Functies PRO

Leerlijn Executieve Functies Praktijkonderwijs

Ontwikkeling van de Executieve Functies

De Leerlijn Executieve Functies (hierna te noemen 'LEF') voor Praktijkonderwijs wordt geleverd met uitstroomdoelen in 4 niveaus, van dagbesteding tot MBO 2 niveau. De uitstroomdoelen betreffen uitsluitend doelen gericht op het executief functioneren. Deze leerlijn is bedoeld om leerlingen efficiënt, sociaal en doelgericht te leren handelen. Met deze leerlijn krijgen de leerlingen eigenaarschap over het eigen leerproces en ontwikkelen zij het reflectief vermogen.

"Metacognitie en zelfregulerend leren blijken steevast een groot effect te hebben, met een rendement van gemiddeld zeven maanden extra vooruitgang." Bron: nponderwijs.nl

Praktijkonderwijs vraagt, meer nog dan andere disciplines in het onderwijs, om maatwerk. De LEF PRO wordt aangeleverd met de 4 uitstroomniveaus, met groeikaarten in 18 categorieën en elk weer in 4 niveaus en met de Vragenlijst Executieve Functies (incl visuele weergave van de uitslag van de vragenlijst). Daarnaast zal middels maatwerkgesprekken met uw school worden afgestemd wat specifiek voor uw school aanvullend kan zijn aan materialen of handelswijze. De Handleiding LEF PRO kan desgewenst ook gedeeltelijk op maat worden aangeleverd. 

Standaard voorziet de Handleiding in een uitleg van het EVO model en handelingsadviezen voor op school, stage- of werkplek en voor thuis. Zo kan de koppeling tussen school, stage- of werkplek en thuis gemakkelijk worden gemaakt.

De LEF PRO is gebaseerd op het model Executieve Vaardigheden in het Onderwijs (EVO model), dat speciaal gemaakt is voor gebruik in het onderwijs. Er zijn vele modellen, variërend in aantal vanaf 8 tot wel boven de 30 beschreven executieve functies. Uit verschillende modellen is het EVO model ontstaan. Het EVO model gaat uit van 6 hoofdvaardigheden, onderverdeeld in kleuren. 

Planning en Organisatie
Concentratie en Werkgeheugen
Impulsbeheersing en Emotieregulatie
Motivatie en Doorzetten
Zelfbeeld en Metacognitie
Flexibiliteit en Gedragsverandering

Klik voor een uitgebreid overzicht van de vaardigheden die onder bovengenoemde executieve functies vallen op onderstaande button. 

EVO model 

Uitstroomdoelen en groeikaarten

De doelen zijn vastgelegd in 4 uitstroomprofielen. Deze uitstroomprofielen (niveaus 1 t/m 4) geven weer welke vaardigheden nodig zijn voor de overgang naar: (1) dagbesteding, (2) beschut werk, (3) MBO 1 of (4) MBO 2.

Hier aan gekoppeld zijn groeikaarten in 18 categorieën (voor elk van de 6 domeinen van het EVO model 3 categorieën). Voor elk van deze 18 categorieën zijn 4 groeikaarten gemaakt, in de 4 voornoemde niveaus. De groeikaarten kunnen flexibel worden ingezet en gebruikt. Zo kan een leerling bijvoorbeeld binnen het domein 'Planning en Organisatie' werken aan doelen op niveau 1, terwijl op het domein 'Impulsbeheersing en Emotieregulatie' wordt gewerkt met doelen op niveau 3. De groeikaarten geven de docent/mentor een extra handvat voor het maken van een inschatting van het uitstroomniveau. 

Daarnaast geven de groeikaarten de leerling de kans zich binnen de eigen mogelijkheden en binnen het tijdspad dat bij de leerling past te ontwikkelen. De leerling heeft op verschillende vlakken steeds weer ruimte om te groeien en te werken aan de persoonlijke ontwikkeling. 

De groeikaarten kunnen tevens worden gebruikt op MBO scholen, waarbij aan de zijkant de woorden 'PRO' en 'groeikaart' zijn weggelaten. 

LET OP: tijdens schooljaar 2021/2022 loopt een pilot voor het integreren van de volledige leerlijn in Profijt. Wij verwachten de module volgend schooljaar digitaal aan te kunnen bieden aan de scholen die met Profijt werken.

Deze groeikaarten kunnen ook worden ingezet als onderdeel van de LEF VO voor basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Hierbij worden alle niveaus gebruikt, om vanaf de brugklas te kunnen starten met het werken aan de doelen. Bij voorkeur wordt na 4 jaar het uitstroomprofiel 3 of 4 behaald. 

Voor meer informatie over het werken met de groeikaarten in het VO (basis en kader) kunt u contact opnemen via het informatieformulier.

Informatieformulier LEF

Vragenlijst Executieve Functies (VEF) PRO

De Vragenlijst Executieve Functies betreft een vragenlijst met 60 stellingen en vaardigheden, 10 per executieve functie volgens het EVO model. De stellingen kunnen per domein worden afgenomen, zodat gefaseerd kan worden gekeken naar de ontwikkeling binnen elk domein. De uitkomst van de VEF geeft een goed beeld van de ontwikkeling per executieve functie. Door het invullen van de VEF wordt ook goed inzichtelijk welke vaardigheden nog verder kunnen worden ontwikkeld. 

Voor elk domein zijn verschillende groeikaarten geschreven. Wanneer een leerling zich nog kan ontwikkelen  binnen een domein kan gekozen worden voor één van de binnen die categorie vallende groeikaarten. We hebben groeikaarten voor de volgende categorieën:

Plannen, Organiseren, Zelfstandigheid, Concentratie, Werkgeheugen, Veiligheid, Emotieregulatie, Omgaan met conflicten, Luisteren, wachten en nadenken, Doorzetten, Toekomstbeeld, Leren, Zelfvertrouwen, Reflecteren op eigen gedrag, Sociaal contact, Oplossingen (bedenken), Creativiteit, Aanpassingsvermogen, Samenwerken.

Gedeeltelijk vallen de doelen waar aan gewerkt wordt ook onder 'sociaal emotionele ontwikkeling'. 

Kosten en levering

Inhoud standaard pakket LEF PRO

  • Uitstroomdoelen op 4 niveaus
  • Handleiding (in map, geplastificeerd)
  • Vragenlijst Executieve Functies (voor docent, ouder en leerling) met visuele weergave
  • Standaard groeikaart (template)
  • Groeikaarten in 18 categorieën (elk 4 niveaus) - 72 verschillende groeikaarten

Kosten:

€ 1.695 incl BTW. Mogelijkheid voor betaling in 4 jaarlijkse termijnen a € 438,75 per termijn. 

Maatwerk is mogelijk bij deze LEF. Denk hierbij aan het op maat maken van groeikaarten met andere categorieën of koppeling met Sociale Vaardigheden. Bij interesse voor maatwerk van de LEF PRO zal/zullen één of meerdere afspraken worden gemaakt om het maatwerk te bespreken. Totale kosten inclusief het maatwerk zijn afhankelijk van de vraag.

Levering van de standaardmaterialen vindt binnen 1 maand na aanschaf van de LEF PRO plaats. Voor op maat gemaakte materialen worden aparte afspraken gemaakt.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor het bespreken van maatwerk, vul dan het informatieformulier in via onderstaande button. 

Informatieformulier LEF