Leerlijn Executieve Functies PRO

Leerlijn Executieve Functies Praktijkonderwijs

Ontwikkeling van de Executieve Functies

De Leerlijn Executieve Functies (hierna te noemen 'LEF') voor Praktijkonderwijs wordt geleverd met uitstroomdoelen in 4 niveaus, van dagbesteding tot MBO 2 niveau. De uitstroomdoelen betreffen uitsluitend doelen gericht op het executief functioneren. Deze leerlijn is bedoeld om leerlingen efficiënt, sociaal en doelgericht te leren handelen. Met deze leerlijn krijgen de leerlingen eigenaarschap over het eigen leerproces en ontwikkelen zij het reflectief vermogen.

Praktijkonderwijs vraagt, meer nog dan andere disciplines in het onderwijs, om maatwerk. De LEF PRO wordt aangeleverd met de 4 uitstroomniveaus, met (standaard) doelenkaarten per executieve functie en met de Vragenlijst Executieve Functies (incl visuele weergave van de uitslag van de vragenlijst). Daarnaast zal middels maatwerkgesprekken met uw school worden afgestemd wat specifiek voor uw school aanvullend kan zijn aan materialen of handelswijze. De Handleiding LEF PRO zal dan ook gedeeltelijk op maat worden aangeleverd. 

Standaard voorziet de Handleiding in een uitleg van het EVO model en handelingsadviezen voor op school, stage- of werkplek en voor thuis. Zo kan de koppeling tussen school, stage- of werkplek en thuis gemakkelijk worden gemaakt.

De LEF PRO is gebaseerd op het model Executieve Vaardigheden in het Onderwijs (EVO model), dat speciaal gemaakt is voor gebruik in het onderwijs. Er zijn vele modellen, variërend in aantal vanaf 8 tot wel boven de 30 beschreven executieve functies. Uit verschillende modellen is het EVO model ontstaan. Het EVO model gaat uit van 6 hoofdvaardigheden, onderverdeeld in kleuren. 

Planning en Organisatie
Concentratie
Impulsbeheersing
Motivatie
Zelfbeeld en Metacognitie
Flexibiliteit

Klik voor een uitgebreid overzicht van de vaardigheden die onder bovengenoemde executieve functies vallen op onderstaande button. 

EVO model 

Uitstroomdoelen

De uitstroomdoelen zijn vastgelegd in 4 kaarten die verschillende niveaus vertegenwoordigen. De doelen kunnen flexibel worden ingezet en gebruikt. Zo kan een leerling bijvoorbeeld op het onderdeel 'Planning en Organisatie' werken aan de doelen op niveau 1, terwijl op het onderdeel 'Impulsbeheersing' wordt gewerkt met de doelen van niveau 3. De niveaus geven weer welke vaardigheden nodig zijn voor overgang naar dagbesteding, beschut werk, MBO 1 of MBO 2. De specifieke doelen geven de docent/mentor een extra handvat voor het maken van een inschatting van het uitstroomniveau. 

Vragenlijst Executieve Functies (VEF) PRO

De Vragenlijst Executieve Functies betreft een vragenlijst met stellingen en vaardigheden, gegroepeerd op de zes executieve functies volgens het EVO model. De uitkomst van de VEF geeft een goed beeld van de ontwikkeling per executieve functie. Door het invullen van de VEF wordt ook goed inzichtelijk welke vaardigheden nog verder kunnen worden ontwikkeld. 

Daarnaast wordt een doelenlijst meegeleverd met ruim 60 doelen die kunnen worden gebruikt door de leerling om extra aandacht aan te besteden binnen een leerperiode. De doelen dienen als ondersteuning voor de ontwikkeling van de executieve vaardigheden. Op de doelenlijst wordt ook vermeld op welke manier aan de verschillende doelen wordt gewerkt. De doelenkaart is onderdeel van het maatwerk en zal dus in aangepaste en gewenste vorm kunnen worden vervaardigd en geleverd. 

Kosten en levering

Bij interesse voor de LEF PRO zal/zullen één of meerdere afspraken worden gemaakt om het maatwerk te bespreken. Naast het standaard materiaal zal het maatwerk worden geleverd. Totale kosten inclusief het maatwerk zijn afhankelijk van de vraag.

Kosten voor het standaard pakket van

  • Einddoelen op 4 niveaus
  • Standaard handleiding
  • Vragenlijst Executieve Functies (voor docent, ouder en leerling) met visuele weergave
  • Standaard doelenkaart

€ 600 ex BTW. De school ontvangt een licentie voor gebruik gedurende 4 schooljaren. 

Levering van de materialen vindt binnen 1 maand na aanschaf van de LEF PRO plaats.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor het bespreken van maatwerk, vul dan het informatieformulier in via onderstaande button. 

Informatieformulier LEF