Opleiding tot Expert Hoogbegaafdheid

Opleiding tot Expert Hoogbegaafdheid

OpleidingExpert Hoogbegaafdheid
Studielast90 uur (1 jaar)
NiveauHBO werk- en denkniveau
Accreditatie en certificeringwordt aangevraagd bij NBTP, SKJ en ABvC
Lesgeld€ 1298
of betaling in termijnen:
3 termijnen € 446
6 termijnen € 229
12 termijnen € 121

Bedragen zijn allen inclusief BTW

Direct inschrijven

Schooluitval, schooltrauma, niet op de juiste plek zitten, je niet passend voelen, je anders voelen... Veel kinderen en jongeren met enorm veel talenten blijken niet gelukkig te zijn in het onderwijs. Hoe kan het dat hoogbegaafde kinderen, jongeren, zich zo naar voelen dat ze liever niet meer naar school gaan? Dat ze het opgeven? Wat zou er moeten veranderen? 

Toen wij ons op deze vragen gingen storten kwamen we vooral een overvloed aan informatie tegen over hoogbegaafdheid. HEEL veel informatie, maar heel WEINIG écht concrete handvatten voor de begeleiding van deze kinderen. Door de brei aan informatie krijg je maar moeilijk een goed, helder overzicht van hoe je hoogbegaafdheid herkent en op welke manier je deze kinderen kunt begeleiden. Met name in het onderwijs vormt juist die begeleiding duidelijk een probleem. Niet omdat leerkrachten en docent niet willen, maar omdat het simpelweg bijna onmogelijk is om je een weg te banen door die brei aan informatie. En dan sta je, met al je liefde en toewijding voor kinderen, met de handen in het haar: "Wát moet ik nou precies doen??" en "Hoe krijg ik dat voor elkaar met nog 29 leerlingen in de klas?"

Opleiding tot Expert Hoogbegaafdheid

De opleiding is geschikt voor leerkrachten, docenten, jeugdbegeleiders en ouders of verzorgers. Je kunt voor 2 routes kiezen binnen deze opleiding:

  1. Je volgt de lessen om meer inzicht te krijgen in het hoogbegaafde kind. Je gebruikt de lessen als naslagwerk om ook op een later moment nog eens te bekijken hoe het ook alweer zat. Je mag de materialen uit de opleiding gebruiken in de begeleiding van jouw leerlingen, maar je wilt jezelf niet 'Expert Hoogbegaafdheid' noemen en studeert daarmee ook niet af aan deze opleiding.
  2. Je studeert af als Expert Hoogbegaafdheid. Het is dan nodig om de lessen te volgen en elke module af te sluiten met een huiswerkopdracht. Deze opdrachten doe je met een leerling/ cliënt/ kind in jouw omgeving. Je stuurt de opdracht in naar jouw persoonlijke docent. Jouw huiswerk wordt voorzien van inhoudelijke feedback. Bij een voldoende beoordeling voor alle gemaakte huiswerkopdrachten kun je het certificaat aanvragen en mag je jezelf Expert Hoogbegaafdheid noemen en het logo voeren op social media en/ of jouw website. 

Online opleiding

Studeren op jouw moment, in jouw omgeving, onder persoonlijke begeleiding. Je volgt de online lessen in jouw eigen tijd en wordt hierbij begeleid door een persoonlijke docent. Je stuurt huiswerk in via de mail en krijgt hierop inhoudelijke feedback waar je verder mee aan de slag kunt. Je hebt 1 jaar om de opleiding af te ronden, met mogelijkheid voor verlenging van 3 maanden. De studielast is 90 uur. Doe je er dus 6 maanden over, dan kun je rekenen op een studielast van ongeveer 4 uur per week. De huiswerkopdrachten kunnen deels op de werkvloer worden uitgevoerd. Starten kan op ieder gewenst moment.

Direct inschrijven

Dit is wat wij willen bereiken:

  • de berg aan informatie OVERZICHTELIJK en BEHAPBAAR maken.
  • begeleiders, zowel leerkrachten, docenten als coaches, moeten zoveel mogelijk INZICHT krijgen in hoe hoogbegaafden denken en in de verschillende BEHOEFTES die zij hebben.
  • begeleiders moeten HAPKLARE OPLOSSINGEN krijgen die hen helpen in de begeleiding van hoogbegaafden op school.

En daarom hebben wij deze theoretisch goed onderbouwde en heldere opleiding ontwikkeld, waarin duidelijke achtergrondinformatie en oplossingen worden geboden. Inclusief vele lessen voor in de klas, instructie voor differentiatie, posters, ondersteunend video-materiaal van hoogbegaafden en ouders en nog heel veel meer. De lessen blijven ook na het inschrijfjaar nog beschikbaar, zodat je de informatie ook op een later moment nog kunt raadplegen. 

Modules en lessen binnen deze opleiding

 
MODULE 1   Inleiding Expert Hoogbegaafdheid
Inleiding Expert Hoogbegaafdheid

MODULE 2   Wat is hoogbegaafdheid?
Les 1: Wat is hoogbegaafdheid?
Les 2: Hoogbegaafdheid en de hersenen
Les 3: Het denk- en het zijnsluik (Tessa Kieboom)
Les 4: Embodio's
Les 5: Modellen
Les 6: IQ testen en uitleg
Huiswerkopdracht 1

MODULE 3   Hoogbegaafdheid en ...
Les 7: Dubbeldiagnoses
Les 8: Hoogbegaafdheid en ASS
Les 9: Hoogbegaafdheid en AD(H)D
Les 10: Hoogbegaafdheid en dyslexie
Les 11: Onder- en overprikkeling
Huiswerkopdracht 2

MODULE 4   Executieve Vaardigheden
Les 12: EVO model
Les 13: Andere modellen voor de executieve vaardigheden
Les 14: Basis Vragenlijst Executieve Vaardigheden
Huiswerkopdracht 3

MODULE 5   Cognitieve Gedragstherapie (RET) en mindset
Les 15: Rationeel Emotieve Therapie
Les 16: De Leerkuil
Les 17: Mindset
Huiswerkopdracht 4
 
MODULE 6   Hoogbegaafdheid in het onderwijs
Les 18: Hoogbegaafdheid herkennen in de klas
Les 19: Handreiking voor in de klas (PO en VO)
Les 20: Verdiepen, verbreden, verrijken en versnellen
Les 21: Lesmateriaal PO
Les 22: Lesmateriaal VO
Les 23: Deep Level Learning (begrijpend leren voor PO en VO)
Les 24: Lesmateriaal Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Les 25: Uitdagingen in het onderwijs; Onderpresteren
Les 26: Uitdagingen in het onderwijs; Schooltrauma
Les 27: Uitdagingen in het onderwijs; Thuiszitters
Les 28: Begeleiding door externen (coach of begeleider)
Les 29: Begeleiding door ouder of verzorger
Huiswerkopdracht 5
 
MODULE 7 Eindopdracht
Huiswerkopdracht: Eindopdracht (afstuderen)
 
MODULE 8 FAQ van kinderen, interessante materialen, documenten en links
Vragen van kinderen
Tips en quotes van ouders en van hoogbegaafden zelf
Materialen
(Wetenschappelijke) artikelen en wetenschappelijk onderzoek
Links en video's
 
 

Begeleiding door jouw docent

Tussentijds lever je opdrachten in die beoordeeld worden door jouw docent. Je krijgt feedback via mail. 

Afronding van de opleiding

Je hebt tot 1 jaar na datum van inschrijving om de opleiding af te ronden. In deze periode kun je via mail contact opnemen met één van onze docenten. 

Als alle huiswerkopdrachten met een voldoende zijn beoordeeld, je hebt laten zien dat je de feedback kunt verwerken en de eindopdracht ook met een voldoende is beoordeeld, mag jij je Expert Hoogebegaafdheid noemen en het logo voeren op social media of op jouw website. 

Levenslang toegang tot de opleiding en de materialen

De toegang tot de opleiding blijft beschikbaar, ook na het afronden van jouw opleiding. Je kunt dus altijd weer even terugkijken naar de instructievideo's en het materiaal kan ook jaren na het afronden van de opleiding nog worden gedownload.