Trainingen trainingskalender Wegwijs team

Trainingen

Trainingen

Lerarenportfolio3-daagse Opleiding tot Jeugd Breincoach (18 klokuren)

Vooral bij leerlingen met ASS of AD(H)D zien we problemen op school met het werkgeheugen, plannen en concentreren. Maar zeker ook veel andere leerlingen zijn gebaat bij het regelmatig doen van oefeningen die de executieve functies versterken. De meeste professionals die met kinderen werken zijn zich hier goed bewust van. Maar hoe bouw je zoiets in in je lesprogramma? Hoe begeleid je deze kinderen en hun ouders vanuit school of vanuit je praktijk? De opleiding tot Jeugd Breincoach is een complete en intensieve training voor begeleiding van leerlingen of cliënten bij het ontwikkelen van de executieve functies ter verbetering van het leerproces, eigenaarschap, zelfstandigheid, sociale vaardigheden en motivatie van het kind.

StrongKids logo

Lerarenportfolio3-daagse Opleiding tot Strong Kids Trainer voor Kind en/of Jeugd (12-18 klokuren)

Strong Kids, de weerbaarheidstraining voor kinderen en jeugd. Deze training is geschikt om in de klas te geven, als onderdeel van de sociale vaardigheidslessen, in de praktijk in groepsverband of individueel. De opleiding is geschikt voor leerkrachten, docenten (mentoren) of jeugdbegeleiders. 

De Strong Kids Trainers krijgen de Kind- en/of Jeugdtraining kant en klaar aangeleverd zodat direct kan worden gestart in de klas of de praktijk met het geven van de training aan de kinderen. Er wordt een werkboek met timeline en vele extra oefeningen aangeleverd zodat een gevarieerd programma, toegespitst op de leerlingen in de groep, kan worden aangeboden. De training die je als Strong Kids Trainer gaat geven, zowel voor kinderen van 8 – 12 als van 12 – 18 jaar, bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur.

LerarenportfolioOnline opleiding tot LEREN LEREN Specialist (studieduur ongeveer 45 uur)

Meer dan de helft van de leerlingen (waaronder leerlingen met AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid of dyslexie), is visueel ingesteld. Deze leerlingen hebben vaak moeite met begrijpend lezen en het leggen van verbanden. Zij hebben enorm veel baat bij visuele leertechnieken, maar ook bij het visueel kunnen omzetten van lesstof volgens de Tekstbegripstrategie. Zij krijgen, door middel van het gebruik van de visuele leertechnieken, meer vat op de talige lesstof. Het begrip verbetert aanzienlijk, leerlingen kunnen beter verbanden leggen en zij leren de lesstof beter te onthouden. Deze opleiding is geschikt voor leerkrachten, docenten en andere professionals die met jeugd werken. 

Module Basis Denksystemen training

LerarenportfolioModule Basis Denksystemen (6 klokuren)

Bent u nieuwsgierig naar waarom mensen elkaar niet altijd even goed begrijpen? Waarom de één linksom een doel wil bereiken, terwijl de ander erop hamert het doel juist via de andere kant te bereiken? Het accent van deze dag ligt op het verstevigen en verbeteren van de eigen talenten, zicht op en begrip voor de talenten van andere collega’s, de onderlinge samenwerking en de daarmee samenhangende communicatie. Door een bewezen succesvolle aanpak van theorie, inzicht toetsen en effectieve praktijkoefeningen krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen denksysteem en dat van de ander. De deelnemers leren speciale visuele werktechnieken aan die aansluiten bij beide denksystemen. De methode is beproefd en effectief bij tekstbegrip, notuleren, plannen, brainstormen, communicatie en motivatie. De unieke non-verbale intervisiemethode geeft inzicht in problemen en oplossingen. Ervaring leert dat er binnen een team, maar ook individueel, meer rendement en effectiviteit ontstaat.

Over wegwijs elk kind

LerarenportfolioModule Belbin Team Training

Basisgedachte van de Belbin Team Training is leren omgaan met verschillen. Inzicht geven in de eigen talenten en die van anderen met als insteek: elk individu vervult zijn of haar eigen, belangrijke rol binnen het team. Juist de diversiteit van een team maakt het effectief. Uit de onderzoeken van Belbin blijkt dat mensen meer zijn dan de som van hun individuele prestaties. In relatie met anderen komen unieke talenten en capaciteiten naar boven die zeer waardevol zijn voor de sfeer, de werkwijze en de effectiviteit van de groep. Tegelijkertijd heeft iedereen gedragsvalkuilen. Als iemand zich zijn natuurlijke teamrollen bewust wordt, zal hij zich ontwikkelen en productief maken in de samenwerking met anderen. Met deze training krijg je, naast inzichten in jouw eigen rol, ook tools in handen om deze methode toe te passen in jouw team of klas.

Conflicthantering training

LerarenportfolioConflicthantering (4 klokuren)

Tijdens de groepstraining “conflicthantering op de werkvloer” of “conflicthantering in het onderwijs” leer je om te gaan met conflicten aan de hand van conflictstijlen. Je bekijkt welke stijl bij jou past en op welke manier jij op jouw unieke wijze die het beste in kunt zetten. Je krijgt ruim de gelegenheid om binnen een veilige sfeer en omgeving met je medecursisten te oefenen met het omgaan met conflicten of moeilijkheden die je tegen komt tijdens het werk op kantoor of in de klas. Je leert hoe conflicten ontstaan, welke rol persoonlijkheid en emoties spelen op conflicten, je oefent met de verschillende strategieën en leert omgaan met conflicten middels de RET (Rationeel Emotieve Therapie) methode.

Onze trainingen worden op maat gemaakt en kunnen gecombineerd worden aangeboden, ook op uw school of instelling.

Trainingen voor particulieren (volwassenen en jeugd)

  • LEREN LEREN - Voor leerlingen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  • Hier ben ik! - Zelfvertrouwen / Assertiviteit voor volwassenen
  • Communiceren met Pubers - Wanneer je kind in de puberteit komt merk je dat de communicatie verandert. Ontdek samen met jouw puber op leuke en interactieve wijze hoe hiermee om te gaan. Deze workshop is bedoeld voor ouder én puber. Kom dus gezellig samen.
  • Leren Concentreren - Over dit onderwerp worden workshops voor ouders en professionals en trainingen voor leerlingen aangeboden.