Leerlijn Executieve Functies VO

Leerlijn Executieve Functies VO en MBO

EVOS Leerlijn

Met ingang van schooljaar 2022/2023 zijn wij volledig overgegaan op de online Leerlijn Executieve Functies: EVOS Leerlijn. EVOS is ontwikkeld voor bovenbouw PO, het (speciaal-)voortgezet onderwijs en het MBO. Het programma kan als app en/ of webapplicatie worden gebruikt. De ontwikkeling van de executieve vaardigheden wordt gezien als een belangrijke voorspeller voor het toekomstig (school-)succes van de leerling. Belangrijker nog dan IQ. Deze leerlijn is bedoeld om leerlingen efficiënt, sociaal en doelgericht te leren handelen. Met deze leerlijn krijgen de leerlingen eigenaarschap over het eigen leerproces en ontwikkelen zij het reflectief vermogen.

"Metacognitie en zelfregulerend leren blijken steevast een groot effect te hebben, met een rendement van gemiddeld zeven maanden extra vooruitgang." Bron: nponderwijs.nl

EVOS Leerlijn volgt leerlingen van 10 t/m 18 jaar (bovenbouw PO en VO alle niveaus) in de ontwikkeling van de executieve functies, de sociale vaardigheden en de zelfregulerende vaardigheden. EVOS geeft scholen, instellingen, coaches, ouders en jeugd inzicht in de ontwikkeling van deze vaardigheden.

EVOS bevat de Vragenlijst Executieve Functies en de Vragenlijst Sociale Vaardigheden. Op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten krijgt de leerling een op maat gemaakt programma aangeboden voor de verdere ontwikkeling van de vaardigheden. EVOS bevat honderden leerzame, creatieve, activerende, motiverende en/of uitdagende opdrachten. De uitslagen en groei worden zichtbaar gemaakt. Leerlingen verdienen punten, zodat zij ook hun ontwikkeling en inzet kunnen monitoren. Dit inzicht wordt niet alleen verkregen door de leerling zelf, maar ook door de docent en de ouder/opvoeder, die allen eveneens toegang hebben tot het systeem.

Vanuit dit zelfinzicht leren de leerlingen te werken aan individuele leerdoelen en te groeien binnen hun mogelijkheden. 

Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de gratis DEMO versie op de website van EVOS Leerlijn: https://evosleerlijn.nl/evos-scholen/

Binnen EVOS Leerlijn werken wij met het model Executieve Vaardigheden in het Onderwijs (EVO model). Het EVO model is speciaal gemaakt voor gebruik in het onderwijs. Er zijn vele modellen, variërend in aantal vanaf 8 tot wel boven de 30 beschreven executieve functies. Uit verschillende modellen is het EVO model ontstaan. Het EVO model gaat uit van 6 hoofdvaardigheden, onderverdeeld in kleuren. 

Planning en Organisatie
Concentratie en Werkgeheugen
Impulsbeheersing en Emotieregulatie
Motivatie en Doorzetten
Zelfbeeld en Metacognitie
Flexibiliteit en Gedragsverandering

Klik voor een uitgebreid overzicht van de vaardigheden die onder bovengenoemde executieve functies vallen op onderstaande button. 

EVO model