Leerlijn Executieve Functies VO

Leerlijn Executieve Functies VO en MBO

Ontwikkeling van de Executieve Functies

De Leerlijn Executieve Functies (hierna te noemen 'LEF') VO is ontwikkeld voor het (speciaal-)voortgezet onderwijs en het MBO. De ontwikkeling van de executieve vaardigheden wordt gezien als een belangrijke voorspeller voor het toekomstig (school-)succes van de leerling. Belangrijker nog dan IQ. Deze leerlijn is bedoeld om leerlingen efficiënt, sociaal en doelgericht te leren handelen. Met deze leerlijn krijgen de leerlingen eigenaarschap over het eigen leerproces en ontwikkelen zij het reflectief vermogen.

"Metacognitie en zelfregulerend leren blijken steevast een groot effect te hebben, met een rendement van gemiddeld zeven maanden extra vooruitgang." Bron: nponderwijs.nl

De instrumenten die aangeleverd worden bij de LEF kunnen worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de individuele leerling. Dit inzicht wordt niet alleen verkregen door de leerling zelf, maar ook door de docent en de ouder/opvoeder.

Vanuit dit zelfinzicht leren de leerlingen te werken aan individuele leerdoelen en te groeien binnen hun mogelijkheden. 

Vragenlijst Executieve Functies (VEF) VO

Binnen de LEF werken wij met het model Executieve Vaardigheden in het Onderwijs (EVO model). Het EVO model is speciaal gemaakt voor gebruik in het onderwijs. Er zijn vele modellen, variërend in aantal vanaf 8 tot wel boven de 30 beschreven executieve functies. Uit verschillende modellen is het EVO model ontstaan. Het EVO model gaat uit van 6 hoofdvaardigheden, onderverdeeld in kleuren. 

Planning en Organisatie
Concentratie
Impulsbeheersing
Motivatie
Zelfbeeld en Metacognitie
Flexibiliteit

Klik voor een uitgebreid overzicht van de vaardigheden die onder bovengenoemde executieve functies vallen op onderstaande button. 

EVO model 

Leerlingkaart

Bij de start in de brugklas is het goed om te weten wat de kwaliteiten zijn van de leerling en op welke vlakken de leerling nog mogelijkheden heeft in groei en ontwikkeling. In het begin van het schooljaar wordt dan ook de Vragenlijst Executieve Functies (VEF) afgenomen. Hieruit ontstaat een helder beeld van de ontwikkelpunten en kwaliteiten van de leerling op het gebied van executief functioneren. Daarnaast wordt het werkgeheugen getest middels het Leer-Geheugen-Onderzoek (LGO). Zowel de VEF als het LGO kunnen klassikaal worden afgenomen. 

De VEF bestaat uit 60 vragen/stellingen waarop de leerling antwoord geeft. Steeds 10 vragen per executieve functie volgens het EVO model. Het LGO bestaat uit 3 onderdelen: visueel-, talig- en auditief geheugen. Tevens wordt gelet op schrijfhouding, werkhouding en leerstrategieën. Dit alles kan worden opgenomen op de leerlingkaart. Vanuit de antwoorden die gegeven worden op de vragen/stellingen in de VEF kunnen weer doelen worden geselecteerd. Ook deze worden aangeleverd. 

MOL-gesprekken

Alle leerlingen vullen bij de start van het nieuwe schooljaar de VEF in. Elk jaar worden tenminste 2 MOL-gesprekken gevoerd ('MOL' staat voor Mentor-Opvoeder-Leerling). Eén aan de start van het jaar en één of twee halverwege het jaar. De leerling bespreekt hierin de uitslag van de VEF, de leerdoelen, uitdagingen en kwaliteiten en de acties die de leerling gaat ondernemen om de doelen te behalen. Hier wordt ook de samenwerking met ouders of opvoeders gezocht. De doelen kunnen zowel op schoolse taken als op de wijze waarop thuis wordt geleerd (denk aan een eigen en opgeruimde werkplek, afspraken over hulp thuis, maken van planningen, nakomen van planningen etc.) worden gesteld. Het is daarom ook van groot belang dat ook met ouders of opvoeders wordt besproken of de beschreven doelen ook voor thuis haalbaar zijn. 

Kosten en levering

Na aanschaf van de LEF wordt het volgende digitale materiaal aangeleverd:

  • Vragenlijst Executieve Functies (VEF) inclusief normeringsblad
  • Leergeheugenonderzoek (LGO - tekstueel, auditief en visueel) inclusief normeringsblad
  • 2 template PowerPoint presentaties voor de voorbereiding van de MOL-gesprekken (1 voor de start van het jaar, 1 voor halverwege het jaar)
  • Template leerlingkaart
  • Handleiding voor het uitvoeren en normeren van de VEF en het LGO
  • Handleiding voor het voeren van de MOL-gesprekken
  • Ouderbijlage met uitleg van de LEF en tips voor thuis

Totale kosten voor bovengenoemd materiaal € 995 inclusief BTW

Levering van de materialen vindt binnen 3 weken na aanschaf van de LEF VO plaats.

Implementatie van de LEF is door de school, aan de hand van de handleiding, eenvoudig zelfstandig uit te voeren. Mocht een voorbereidende workshop gewenst zijn, dan biedt Wegwijs een workshop van 3 klokuren aan voor een tarief van € 600*. De workshop kan desgewenst ook nog worden aangevraagd na aanschaf en ontvangst van de materialen van de LEF VO.

*dit bedrag is excl. reiskosten, reisuren en eventueel materiaal

Wenst u meer informatie of wilt u de LEF VO bestellen, vul dan het informatieformulier in via onderstaande button.

Informatieformulier LEF