• 06-828 470 62
  • contact@wegwijscc.nl

Tagarchief ruzie

Huiswerk maken met pubers? 8 Tips om het makkelijker te maken

Pubers en huiswerk maken... soms lijken die 2 onverenigbaar. Als ouder doe je je uiterste best om ervoor te zorgen dat het werk dat gedaan moet worden toch nog (enigszins) gedaan wordt. Vaak gaat dat gepaard met ruzies, onenigheid en tig keer herhalen van je verwachtingen van je eens zo engelachtige puber. Je hebt het al linksom geprobeerd, bent eens rechtsom gegaan, maar elke keer loop je weer tegen die bekende muur op. Daarom 8 tips die jou als ouder kunnen helpen dit dagelijks terugkerend probleem de baas te worden.

TIP 1: Leg uit waar jij tegenaan loopt

Pubers willen voor vol aangezien worden. De toch al ingewikkeld geworden manier van communiceren kan versoepeld worden door open en eerlijk te zijn naar je kind toe, zonder met de vinger te wijzen en je puber te beschuldigen. Je kunt je puber uitleggen dat je het jammer vindt dat er telkens ruzie ontstaat over het maken van huiswerk, dat je graag zou willen dat de sfeer in huis gemoedelijker is of dat je merkt dat jouw manier van omgaan met jouw puber niet het positieve effect heeft dat je graag zou willen dat het heeft. Door hier open over te zijn ontstaat communicatie.

Een valkuil is wel dat je verwacht van je puber dat hij/zij hierop direct reageert. Verwacht dat niet. Breng terloops dat je merkt dat het voor jou zo niet werkt en laat het dan even inwerken. Geef ook zelf aan dat je zal proberen een oplossing te bedenken.

TIP 2: Laat je puber zélf doelen stellen

Pubers zijn niet tegendraads omdat ze dat graag willen, ze zijn tegendraads omdat ze in een fase zitten waarin ze los gaan komen van hun ouders en steeds meer zelfstandig zullen gaan worden. De groei naar volwassenheid is ingezet. Ze willen zélf beslissingen nemen en niet geleid worden door ouders die hen vertellen wat te doen. Laat daarom jouw puber zelf zijn of haar eigen doelen stellen. Dit kun je doen door 3 vragen te stellen:

  1. WAT wil jij zelf bereiken?
  2. HOE ga jij dat doel bereiken?
  3. WANNEER ga je de actie ondernemen?

Zo leert jouw puber om zelf na te denken over wat hij/zij nou precies wil én leren ze nadenken over hoe je een doel kunt gaan bereiken. Natuurlijk help je hen daar in het begin mee. Langzaamaan zal je puber daar steeds beter in worden.

TIP 3: Vráág je puber wat hij/zij van jou verwacht

Door te vragen wat de verwachting van jouw puber van jou als ouder is kan jouw puber aangeven waar de hulp nodig is, zodat je niet ongevraagd te hulp schiet, met alle ongezellige gevolgen van dien.

Wil je puber af en toe overhoord worden? Is er hulp nodig bij bepaalde vakken en zo ja, bij welke vakken dan? En welke hulp?

TIP 4: Stel samen met jouw puber regels op

Bespreek samen welke voorwaarden jouw puber nodig heeft om het huiswerk te kunnen maken (waar wordt het huiswerk gemaakt, wat is daarvoor nodig, wanneer is hulp gewenst en wanneer niet, moet het juist warm of koud zijn in de kamer, moet het volledig rustig zijn of niet in de kamer etc). Bespreek ook hoeveel tijd jouw puber nodig denkt te hebben per dag en op welk moment van de dag dat dan het beste uit zou komen. Leg ook uit dat hierbij rekening gehouden moet worden met alle gezinsleden in huis en maak samen een schema voor de komende week.

TIP 5: Bespreek consequenties met je puber

Een puber zou geen puber zijn als afspraken ook met enige regelmaat worden geschonden. Anticipeer hierop door dit ook met je puber te bespreken. Wees hier ook open in. Vertel dat pubers het nodig hebben om grenzen opnieuw te verkennen en te verleggen. Als ouder zal je je bewust moeten zijn van de noodzaak van dit proces. Accepteer dat dat zo is.

Vanuit deze wetenschap vraag je je puber wat de beste consequentie zou zijn als jouw puber zich niet aan de regels houdt. Geeft jouw puber aan dat de beste consequentie is dat hij/zij dan een onvoldoende haalt? Zorg dat je als ouder dan niet in de weerstand terecht komt en meteen roept 'ja en hoe ga je dat dan weer rechttrekken??' Geef hooguit aan dat, wanneer dat voldoende lering geeft voor jouw puber om het een volgende keer anders te doen, je achter deze consequentie staat. Wanneer echter zal blijken dat de onvoldoendes je om de oren gaan vliegen en jij geen verandering in de houding ten aanzien van de afspraken ziet, dan zullen de consequenties opnieuw besproken dienen te worden.

TIP 6: Laat je puber zelf plannen

Het plannen en vooruit zien is één van de moeilijkste dingen om te doen voor je puber. Het is daarom van groot belang dat je puber leert zelf het huiswerk in te plannen. Vaak geven pubers aan 'wel uit hun hoofd te weten wat ze moeten doen'. Dat hoeft allemaal niet opgeschreven te worden in een agenda. Het staat immers toch gewoon in Magister? Toch is het belangrijk dat pubers leren om hun plannen op te schrijven. Het zorgt ervoor dat ze leren woorden te geven aan wat ze willen doen, dat ze leren doelen te stellen, dat die doelen zwart op wit staan en dat zij zich daar dus ook aan moeten houden.

Maak samen met je puber (waarbij je zoveel mogelijk verantwoordelijkheid geeft aan je puber en zorgt dat je puber zo zelfstandig mogelijk de planning doet) een planning, waarbij je ook een tijdsplanning maakt. Let er hierbij op dat leerwerk het beste onthouden wordt als het over meerdere dagen verspreid wordt en dat je puber elke 45 minuten echt even iets anders moet gaan doen. Wissel de vakken af. Het is beter om 3 dagen achter elkaar 10 minuten aan een vak te besteden dan in 1x een uur!

Het inplannen van huiswerk heeft veel meer voordelen:

  • leerwerk dat over meerdere dagen verspreid wordt, wordt beter onthouden
  • meer structuur en beter overzicht voor de leerling
  • huiswerk wordt niet opgespaard waardoor er ineens teveel huiswerk blijkt te zijn dat niet af komt door de hoeveelheid
  • door de duidelijke planning komt er regelmaat in het maken van huiswerk -> gewenning
  • het is voor iedereen duidelijk wanneer van jou als ouder verwacht wordt dat je overhoord (LET OP: hou je feedback bij overhoren wel altijd positief!)

Kortom: een agenda en goede planning is dus een MUST. Leg dit ook in een open gesprek uit aan je puber. Regelmaat zorgt voor minder veel werk, minder stress en meer vrije tijd!

TIP 7: Laat je puber zelf problemen oplossen

Als ouder zul je wellicht geneigd zijn dit voor je puber te doen. Regels uitleggen, wijzen op de regels, herinneren aan de consequenties, in de gaten houden wanneer de proefwerken zich aandienen, mails van docenten checken en je puber hieraan herinneren. Doe dat vooral niet! Voor pubers is het van groot belang dat ze deze controlerende functie zelf op zich gaan nemen. Merk je dat afspraken niet gevolgd worden? Zeg dan tegen je puber "ik merk dat er iets niet volgens de afspraak gaat" en laat je puber zélf nadenken over welke afspraak gemist is. Komt er een proefwerkweek aan? Laat je puber dan zélf een plan maken voor het leren van alle lesstof. Is er een vraag of conflict met een docent, is er iets op school gebeurd waarvoor een actie op zijn plek is? Laat je puber dan zélf nadenken over de oplossing.

TIP 8: Plan een vast moment in de week 

Plan een vast moment in de week om het huiswerk te plannen en de afspraken te evalueren. Zorg vooral dat je tijdens dit moment zoveel mogelijk open vragen stelt waarop jouw puber zelf het antwoord kan geven. Zo draag je steeds meer de verantwoordelijkheid over aan je puber.

 

Lukt het nog even niet om er samen uit te komen? Wegwijs kan daarbij ondersteuning bieden. Wij bieden kortdurende trajecten, waarbij de leerling en ouder op maat geholpen worden met het op de rit krijgen van het schoolwerk, maar wij bieden ook structurele huiswerkbegeleiding op basis van LEREN LEREN.

De kortdurende trajecten bestaan uit 4 tot 8 bijeenkomsten waarin de leerling de LEREN LEREN Methode aangeleerd krijgt, hulp krijgt bij het gebruik van de huiswerkplanner en tips krijgt over welke manier van leren het beste bij de betreffende leerling past. Kosten voor dit traject v.a.: € 290,= incl. BTW

Voor de regelmatige, dagelijkse of wekelijkse begeleiding, bestaat de huiswerkklas. Tijdens de huiswerkklas leren de leerlingen omgaan met de planner, nemen we de planning met hen door, bespreken we waar ze tegenaan lopen bij het maken van huiswerk thuis, overhoren wij, leren wij ze technieken aan die ervoor zorgen dat ze makkelijker leren en maken zij het huiswerk dat voor die dag gepland staat. De huiswerkklas wordt geleid door een Jeugd Breincoach en LEREN LEREN specialist en wordt aangeboden vanuit onze praktijk aan de Johan de Wittlaan 83 te Uithoorn. Voor prijzen en abonnementen kunt u hier klikken. 

 

Strijd verbindt

Strijd (ver)bindt

Weer die was die op papadag is blijven liggen, weer dat gezeur over al dan niet doelloze gesprekken met vriendinnen over de telefoon, over wie de kinderen ophaalt en of ze nou wel of niet dat snoepje net voor het eten moesten krijgen. Een klein analytisch onderzoekje binnen onze eigen relatie leert ons vaak dat we steeds opnieuw ruzie maken over dezelfde onderwerpen. Financiën, opvoeding, vakanties, het huishouden, oude koeien uit het verleden of een ander terugkerend onderwerp. Ga maar na, waar ruzie jij vaak over? Kun je dat in één of twee onderwerpen onderbrengen?

ruzie - man - vrouw - boksenWe maken ruzie met onze partner om uiteindelijk tot een gezamenlijk doel te komen: een oplossing voor het probleem. Al komt het vaak niet in één keer tot een mooie, passende oplossing en zien we dus steeds dezelfde ruzies weer terugkeren.

Als er geen oplossing voor het probleem komt en de tijd gekomen is dat we het opgegeven hebben, dan zijn er eigenlijk nog maar twee smaken: we hebben het geaccepteerd óf we hebben afscheid van elkaar genomen. Zolang er strijd is, is er hoop op een oplossing, is er een kans op verbetering. Dáár voeren we uiteindelijk de strijd voor.

Ruzie maken met elkaar betekent eigenlijk automatisch dat je de ander zo belangrijk vindt dat je in elk geval wil dat hij/zij begrijpt waar jij mee kampt. Al lijken de verschillen tijdens de strijd groter dan ooit en is de liefde alles behalve voelbaar. Strijd verbindt!

En zeg nou zelf, het ruziet toch wel iets fijner als je weet dat er in elk geval nog iets positiefs aan kleeft: die verbinding.

Auteur: Jantien Roël, www.wegwijscc.nl

Negatief denken. Wat zegt dat over jou?

mogelijkhedenMaak jij je ook wel eens schuldig aan ‘denken voor een ander’? Gedachten als ‘Ik voel gewoon dat er wat speelt op het werk, ik weet zeker dat ze me willen ontslaan’ of gedachten met minder grote gevolgen ‘hij heeft expres die bril laten liggen zodat hij nog een keer langs kan komen’ of ‘dat zogenaamde grapje, dat was echt geen grapje, dat was gewoon een steek onder water!’ Herkenbaar? We doen het allemaal wel eens. Maar wat zegt dat eigenlijk over ons? Misschien wel dat wij zelf van die uitgekookte wezens zijn dat we allerlei complotten tegen anderen beramen? Dat we trucjes bedenken om onze zin te krijgen of zegt het juist iets over hoe we naar de wereld kijken? Argwanend, uitgaand van het slechte in de mens? Of… zijn we juist realistisch?

En misschien nog wel belangrijker, de vraag of dat negatieve denkpatroon ons eigenlijk iets brengt. In sommige gevallen lijkt het erop dat het ons weldegelijk in staat van paraatheid kan brengen. De eventuele negatieve gevolgen kunnen op voorhand worden ingeschat. Zoals bijvoorbeeld bij een naderend ontslag. Het kan helpend zijn om er op voorbereid te zijn. Zowel op een ontslaggesprek (hoe ga je reageren, wat kun je het beste wel of niet doen) als voor wat er daarna moet gaan gebeuren (oriënteren op een nieuwe baan bijvoorbeeld).

Maar stel nu eens dat jij denkt dat je ontslagen wordt, terwijl je werkgever helemaal geen plannen heeft om je te ontslaan. Zou zo’n negatieve gedachte je dan ook verder kunnen helpen? In dergelijke gevallen zien we dat mensen zich naar hun eigen gedachten gaan gedragen. Je houding past zich aan, je bent meer gesloten, zet je minder in, je wordt immers toch ontslagen en je gaat je echt niet voor 100% inzetten voor een werkgever die het slechtste met je voor heeft. Die houding kan ervoor zorgen dat je werkgever, ook al waren de plannen er niet, je op basis van je gedrag een slechte beoordeling geeft. Jij krijgt dan het gevoel van ‘zie je wel, ik wist het wel’. Maar wat was er nou eerst, jouw negatieve gedachte, of de daadwerkelijke plannen om jou te ontslaan c.q. een slechte beoordeling te geven?

Feit is dat we met negatief denken vaak het tegenovergestelde bereiken van wat we eigenlijk willen bereiken. Ons negatieve denkpatroon leidt, zoals gezegd, zelfs tot negatief gedrag, dat op haar beurt weer leidt tot negatieve gevolgen waar we eigenlijk niet op zitten te wachten. Natuurlijk is het niet gezegd dat je, in het voorbeeld van het ontslag, niet ontslagen wordt als je positief denkt en voorbij gaat aan alle signalen die de werkgever afgeeft. Maar het is wel prettiger omgaan met iemand die positief denkt dan met iemand die negatief denkt. Daar zijn we het toch unaniem over eens.

Je hebt vast mensen in je omgeving die meer klagen, negatiever zijn of achterdochtiger zijn dan de gemiddelde vriend, kennis of familielid dat je hebt. Dat kan af en toe best irritant zijn, niet? Als jij in een negatieve flow zit ben je net zo. Je merkt het vaak niet zo van jezelf omdat je overtuigd bent van je gelijk en misschien wel vindt dat jou onrecht is aangedaan. We vertellen dat dan graag aan zo veel mogelijk mensen. Even stoom afblazen. En met ‘even’ stoom afblazen is ook niets mis. Je gedrag zal zich niet voor de toekomst aanpassen op dat ‘even’ stoom afblazen. Maar wanneer de fluitketel blijft fluiten hebben we wel een probleem. Dan wordt het vervelend. Niet alleen voor je omgeving, maar ook voor jezelf. Er is weinig ruimte voor positieve gedachten omdat de negatieve gedachten de overhand krijgen en zo ontstaat een denkwijze waar we ons vertrouwd bij gaan voelen, maar die ons uiteindelijk niet gaat helpen.

Wat dat over ons zegt is vooral dat negatief denken ons waarschijnlijk ooit geholpen heeft om uit een lastige situatie te komen. Je hebt jezelf op die manier beschermd (als je negatief denkt is de teleurstelling minder groot als het dan ook negatief uitpakt bijvoorbeeld) en dat bleek goed te bevallen. Zo ontstaat een patroon. Ooit heeft het je geholpen, nu zit het je in de weg. Een negatief gedachte- en gedragspatroon veranderen is lastig, maar zeker niet onmogelijk. Er is inzicht, lef en doorzettingsvermogen voor nodig. Maar het kan wel!

Wil jij weten hoe? Vraag ons e-book ‘omgaan met lastige situaties’ op (via e-mail contact@wegwijscc.nl) en leer stapsgewijs hoe je negatieve gedachten kunt ombuigen naar positieve gedachten.

Omgaan met een narcist

Zelf liefde - narcistOmgaan met een narcist

Een relatie met een narcistische collega, familielid of buurman onderhouden kan een enorme opgave zijn. Het gebrek aan empathie en begrip wordt veelvuldig genoemd als klacht in de omgang met een persoon met een zogeheten narcistische persoonlijkheidsstoornis.

De narcistische persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door een diepgaand patroon van grootheidsgevoelens, behoefte aan bewondering en een gebrek aan empathie, beginnend in de vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties.

Wie te maken krijgt met een narcist is veelal teleurgesteld in het uitblijven van empathie of begrip, voelt zich gebruikt of wordt met afgunst behandeld. Afstand nemen lijkt de enige optie om op een goede manier om te gaan met de narcist. Maar hoe ga je daar nou het beste mee om als afstand nemen geen optie is?

Wat moet je wel en wat moet je vooral niet doen?  Realiseer je dat de wereld waar een narcist in leeft vaak niet gestoeld is op de realiteit. Zijn beeld van zijn eigen plaats in de maatschappij blijkt vaak flink uit haar verband gerukt. Er is een irreëel beeld van de eigen prestaties.

Ga je een discussie aan, dan loopt dat vaak niet uit op een communicatief waardevol gesprek omdat de narcist in een heel andere wereld leeft. Het is voor beide partijen dan moeilijk om de ander te begrijpen. Zie dat als een gegeven. De narcist zal geen begrip of respect kunnen opbrengen voor de mening van een ander, simpelweg omdat hij zich niet kan verplaatsen in die mening.

Hij hoort, ziet, ruikt en proeft alleen zichzelf en niets of niemand anders. Ga dus NIET in discussie met een narcist.

Wat moet je dan WEL doen? Hou je zinnen kort. Geef kort je grens aan; "zo wil ik het, zo gaan we het doen" of "ik accepteer jouw houding niet, ik zal dan ook verder niet met jou in discussie gaan", zonder verdere uitleg, onderbouwing of emotie en hou je ook aan datgene wat je zegt (dus geen discussie is je omdraaien en je eigen ding gaan doen en niet alsnog in gaan op zijn pogingen toch nog wat uit jou te krijgen. Nee is nee!). De narcist zal jou het gevoel geven dat je alles moet onderbouwen, hij zal blijven zuigen. Maar hoe meer informatie je geeft, hoe meer emotie je laat zien, hoe meer tegenstand je kunt verwachten. Onthou dat hij steeds een reactie zal proberen uit te lokken, maar laat je niet verleiden!

oktober 2015, Wegwijs CC